درباره ی مااهداف

  • توسعه تعاملات علمی و شبکه‌سازی میان مؤسسات مطالعاتی، سیاستی و اجرایی کشور در حوزه مهاجرت.
  • شبکه سازی و تبادل تجارب سیاستی- اجرایی و دستاوردهای مطالعاتی در زمینه مهاجرت میان کشورهای منطقه.
  • تشریک و هدایت منابع (مالی، انسانی و ارتباطی) در جهت تعریف و اجرای پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی مشترک در ایران و کشور های منطقه
  • انجام مطالعات و ارائه مشاوره‌های سیاستی و اجرایی در حوزه مهاجرت
  • انتشار دستاوردهای مطالعاتی و اجرایی به همراه برگزاری رویدادهای علمی و اجرایی در حوزه مهاجرت

چشم انداز

نقطه مرجع اصلی در کشور ایران در زمینه مهاجرت بین‌المللی و مهمترین شبکه تعامل و همکاری بین المللی نهادهای مطالعاتی، سیاستگذاری و اجرایی حوزه مهاجرت کشورهای منطقه خاورمیانه و دنیا.

ماموریت

برقراری هماهنگی و هم افزایی میان نهادها و مؤسسات کشور به همراه توسعه تعاملات بین المللی با نهادهای فعال در منطقه و دنیا پیرامون فعالیت‌های مطالعاتی و سیاستی در حوزه مهاجرت بین الملل و دیگر زمینه‌های مرتبط.

ارتباط با ما

ایمیل:info@midemin.net